• www.naprapatpaulen.no

    Upper Cervical Specific Adjustment Clinic

Velkommen til www.naprapatpaulen.no
Ole Petter Paulen
D.N., M.C., U.C.C.

www.naprapatpaulen.no

Storehagen 9, 6800 Førde
3. etasje i Alti

Telefon: 57 82 18 00
Mobiltelefon: 915 83 877

Er muskel og leddplager et problem? 

Eg arbeider for at du skal få ein smidig kropp med god rørsle utan smerter.
– Naprapat Ole Petter Paulen

Om naprapat Paulen

Før Paulen utdanna seg til naprapat, var han sjølv aktiv innan ulike idrettsgreiner, og har idrettsfaglig bakgrunn som grunnlag for naprapatutdanninga.

Naprapatklinikk - Naprapat Ole Petter Paulen, Førde

Kva kan behandlast?

For å finne årsaka til problemet hos pasienten er det viktig å gå igjennom problemet, sjukdomshistoria og livssituasjonen. Naprapaten vurderer yrke, mosjonsvanar, arbeidssituasjon m.m.

Behandlingsmetodar

Her finn du ei oversikt over behandlingsmetodar. Behandlinga varierer ein del, og avheng av karakter, årsak og lokalisering.