• www.naprapatpaulen.no

    Upper Cervical Specific Adjustment Clinic

Velkommen til www.naprapatpaulen.no
Ole Petter Paulen
D.N., M.C., U.C.C.

www.naprapatpaulen.no

Storehagen 9, 6800 Førde
3. etasje i Alti

Telefon: 57 82 18 00
Mobiltelefon: 915 83 877

Er muskel og leddplager et problem? 

Eg arbeider for at du skal få ein smidig kropp med god rørsle utan smerter.
– Naprapat Ole Petter Paulen

Om naprapat Paulen

Før Paulen utdanna seg til naprapat, var han sjølv aktiv innan ulike idrettsgreiner, og har idrettsfaglig bakgrunn som grunnlag for naprapatutdanninga.

Kva kan behandlast?

For å finne årsaka til problemet hos pasienten er det viktig å gå igjennom problemet, sjukdomshistoria og livssituasjonen. Naprapaten vurderer yrke, mosjonsvanar, arbeidssituasjon m.m.

Naprapatklinikk - Naprapat Ole Petter Paulen, Førde

Behandlingsmetodar

Her finn du ei oversikt over behandlingsmetodar. Behandlinga varierer ein del, og avheng av karakter, årsak og lokalisering.